Spawanie pod wodą, jak wygląda proces?

Tak więc, czy wiesz na czym polega spawanie pod wodą i co nurek zabiera ze sobą do wody? Bo jak nie masz zbytnio pojęcia, o co chodzi w podwodnym spawaniu. To rzekłbym, że w tym wpisie spróbuje ci to wreszcie wyjaśnić.

Aczkolwiek to najpierw może opowiem o samym spawaniu. Zatem spawanie jest procesem wytwarzania. W którym zaś metale i tworzywa termoplastyczne łączy się ze sobą. Oczywiście w celu wytworzenia obiektu lub struktury.

Co więcej, materiały te się zwykle łączy ze sobą poprzez topienie się materiału wypełniającego. Choćby (takiego jak stal) w ich punktach granicznych. A ponadto aby uzyskać taką konsystencję, to możemy się posłużyć tymi trzema głównymi technikami: spawaniem gazowym, łukowym i laserowym.

Jednakże zaczniemy od wyobrażenia sobie nurka, który właśnie schodzi pod wodę zespawać kilka elementów. W związku z tym to co spawacz bierze ze sobą  idąc na robotę pod wodę?

Przede wszystkim taki nurek spawacz zabiera ze sobą zbiornik azotu lub argonu. Ponieważ  jest mu to niezbędne aby wydmuchać sporej wielkości  pęcherzyk gazu wokół spawanego miejsca . W konsekwencji tworzy się bańka.

Być może nie wiesz, ale właśnie w tej bańce nurek spawacz, w tradycyjny sposób łączy ze sobą dwa metalowe przedmioty.

Aczkolwiek, są i takie techniki, gdzie spawanie pod wodą, nie wymaga baniek gazu.

A dlatego, tak się dzieje. Ponieważ  elektroda sama w sobie wytwarza wystarczającą ilość gazu. Jaki zaś potrzebuje, do zespawania dwóch metalowych elementów. Jednakże ta technika spawania wymaga od spawacza, aby używał wodoodpornych elektrod.

Jednak to co istotne, że duży wpływ na warunki i jakość spawania ma ciśnienie otoczenia w jakim to pracuje spawacz.

Dlatego spawanie pod wodą na dużych głębokościach wykonują spawacze.

Oczywiście posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia do tego rodzaju prac.

Spawanie pod wodą w wykonaniu przeszkolonego nurka spawacza.

Bo żeby spawać pod wodą, to potrzebujemy specjalistycznej wiedzy. W związku z tym to tacy podwodni spawacze przechodzą odpowiednie kursy i szkolenia. Które zaś uczą teoretycznej techniki spawania.

No ale sama teoria nie wystarcza. Przede wszystkim to praktyka czyni mistrza. To dlatego tacy spawacze muszą także odbywać praktyczne szkolenia w swoim zawodzie.

Jednakże cały proces spawania podwodnego to wygląda następująco:

Po pierwsze, za cały proces spawania pod wodą odpowiada bańka gazu. Bo kiedy ów bańka się zapadnie, to łuk automatycznie wygasa. Tak więc cała sztuka spawania pod wodą polega na utrzymaniu bańki w stabilnym stanie.

Co więcej, to nurek podczas spawania musi jeszcze utrzymać płynność ruchów. Po to, aby zapewnić idealny spaw, a zarazem trwałą spoinę.  Jednak to, co  najgorsze,  że spawacz nie może odpowiednio przygotować miejsca spawu. Ponieważ ów spawacz, do czyszczenia elementów spawanych nie może używać tlenków.

Tak więc, jak wygląda stanowisko pracy takiego spawacza.

Przede wszystkim spawacze podwodni odpowiadają za instalowanie i naprawę rurociągów i platform. Ponadto często związanych z przemysłem naftowym i gazowym. Dlatego to stanowisko wymaga od spawacza zaawansowanych umiejętności nurkowania z akwalungiem.

Oprócz tego to spawacze powinni być również certyfikowani jako nurkowie komercyjni. W związku z tym aby uzyskać taki certyfikat. To zaś trzeba uczęszczać do specjalistycznej komercyjnej szkoły nurkowania. Konieczna jest również certyfikacja spawacza, a także znajomość spawania na sucho i na mokro.

Jednakże podwodni spawacze muszą posiadać zaawansowaną wiedzę na temat komercyjnego sprzętu do nurkowania. A ponadto narzędzi i technik spawalniczych na mokro i na sucho. Co więcej, inne ważne umiejętności obejmują także fotografowanie pod wodą, inspekcję spawalniczą, cięcie i dopasowanie.

Podwodny spawacz dużo ryzykuje, ale także i dużo zarabia.

Co więcej, wielu komercyjnych spawaczy otrzymuje wynagrodzenie za projekt, a płatność często różni się w zależności od trudności pracy. Bo wynagrodzenie podwodnego spawacza, ogólnie wzrasta wraz z jego doświadczeniem.

 

Dlatego spawanie pod wodą, często określane jako spawanie hiperbaryczne.

Albowiem spawanie pod wodą istnieje od wczesnych lat 30 XX wieku i nadal się wykonuje w wielu częściach świata. Za zwyczaj w celu konserwacji i naprawy infrastruktury morskiej, częściowo lub całkowicie zanurzonej w wodzie.

Spawanie pod wodą, tak naprawdę nie różni się od spawania na suchym lądzie. Bo oba używają tych samych podstawowych technik i urządzeń spawalniczych. Dlatego podwodni spawacze zwykle szkolą się, aby stać się certyfikowanymi spawaczami nad powierzchnią wody.

Jednak nurkowie przez większość czasu stosują spawanie SMAW lub „spawanie elektrodowe”. Ponieważ to najbardziej opłacalna i wszechstronna metoda spawania na mokro. No ale dzięki tej metodzie wytwarzają łuk elektryczny między elektrodą, a metalami infrastruktury (takimi jak stal nierdzewna i aluminium). Które zaś zostaną zespawane ze sobą.

Co ważne jest, aby nurkowie spawacze utrzymywali elektrody w czystości. Ponadto, po dotarciu do miejsca spawania, jak i przed wykonaniem spawania. Przede wszystkim nurkowie zwykle sprawdzają otoczenie pod kątem przeszkód lub zagrożeń bezpieczeństwa.

Kiedy nurek jest już gotowy do pracy, to wtedy umieszcza elektrodę na docelowej powierzchni. Oprócz tego to sygnalizuje swojej ekipie aby włączyła prąd. Który zaś generuje od 300 do 400 amperów prądu stałego.

No ale spawanie i woda, czyli energia elektryczna i płyn. To jednak większość ludzi uważa tą mieszaninę za zły pomysł.

Bo energia elektryczna będąca w wodzie reaguje nieprzewidywanie. Ponieważ elektryczność w cieczy idzie po najmniejszej linii oporu.

Zatem, jak wygląda spawanie suche lub hiperbaryczne zwane „ siedliskami ”.

Przede wszystkim takie siedliska mają identyczny lub niewielki wzrost ciśnienia w stosunku do poziomu powierzchni. Ponieważ ten niewielki wzrost ciśnienia zapewnia ciągłą objętość powietrza wewnątrz komory nurków spawaczy podczas pracy.

Co więcej, to większe siedliska w swoim wnętrzu mogą pomieścić dwie lub trzy osoby.

Bo gdyby w środku gromadziły się gazy. To w konsekwencji ci spawacze hiperbaryczni mogliby się udusić. Dlatego przy wyższych ciśnieniach zespoły nurkowe mogą wykorzystywać mieszaniny helu do zwiększania ciśnienia.

Ze względu na znaczne koszty, to większe siedliska wykorzystuje się głównie w dużych projektach. Choćby pod platformami wiertniczymi i dużymi statkami. No ale podwodni spawacze używają również i mniejszych obudów.

A niektóre zaś pasują do górnej części ciała.

Bo inne tylko otaczają samą elektrodę i wyglądają jak mały pęcherzyk (zgrzeiny punktowe).

Ze względu na prostotę projektu siedliska te są mniej kosztowne.

Na przykład siedliska zgrzewania punktowego wymagają jedynie wypierania wody za pomocą powietrza. Ponadto nie potrzebują oddychającego środowiska dla nurków spawaczy. Ponieważ to wszystko  zamyka się na elektrodzie.

Tak więc na czym polega spawanie na mokro

Przede wszystkim spawanie na sucho pod wodą, to może teoretycznie wykorzystywać dowolny rodzaj spawania. Z  którego zaś korzystają spawacze powierzchniowi. No ale spawacz działa całkowicie otoczony wodą – w tym elektrodą.

A zatem, jak wygląda spawanie pod wodą z bliska?

Po pierwsze to musisz wiedzieć, co dzieje się z elektrodą na poziomie molekularnym. Ponieważ dystrybucja ciepła elektrody w obszarze spawania jest niezwykle ważna. Co więcej, to kontrolują ją naładowane elektrony.

W związku z tym to istnieją trzy podstawowe obszary ruchu ciepła:

  • Po pierwsze to katoda (elektroda)
  • Po drugie to anoda (obszar spoiny)
  • Zaś trzecie to plazma (cylinder gazowy, przez który przechodzi łuk elektryczny)

Tak więc katoda się ładuje ujemnie, a anoda dodatnio. Dlatego, gdy podwodny spawacz uderza łuk, elektrony z katody przemieszczają się w kierunku przeciwnej biegunowości (anody). No ale jednocześnie jony dodatnie przesuwają się w górę w kierunku katody.

Oczywiście ten masywny ruch cząstek generuje ogromną ilość energii i ciepła. Ponieważ łuk nagrzewa się grubo: ponad 5000 ° C.

Aczkolwiek to ciepło, nie rozkłada się równomiernie w obszarze roboczym. Bo około 66% z nich trafia na anodę. Druga część pozostaje na końcu katody.

Jednak podwodne spawanie wymaga odpowiedniego sprzętu.

Przede wszystkim system spawanie pod wodą na mokro i źródło prądu.

Jednakże się nieco różnią od podwodnego spawania na sucho (i spawania powierzchniowego).

Albowiem spawanie pod wodą na mokro izoluje dwa razy przewody elektryczne . Dlatego wykorzystuje jedynie prąd stały do ​​swojego źródła zasilania. W przeciwieństwie do prądu przemiennego) i najczęściej zawiera biegunowość ujemną.

System dodaje również przełącznik nożowy wzdłuż kabli.

Co więcej, przełącznik noża utrzymuje zasilanie wyłączone dla żądła spawalniczego.

Bo po prawidłowym ustawieniu się spawacza do spawania, nurkowie spawacze komunikują się z zespołem powierzchniowym (rozgrzej).

W konsekwencji uderzają w łuk elektryczny, który płynie z wodoodpornej elektrody do metalowego szwu.

Jednak, co najważniejsze, że te wszystkie mokre spoiny chroni gazowy pęcherzyk, który tworzy się wokół łuku. Albowiem ta bańka to najczęściej składa się z określonej  mieszaniny gazów:

  • Po pierwsze to wodór, 70%
  • Po drugie to dwutlenek węgla, 25%
  • Bo trzeci jest tlenek węgla, 5%

Co więcej, wodoodporne elektrody mają na zewnątrz gruby materiał zwany „topnikiem”. Gdy elektroda płonie, ta zmiana chemiczna wytwarza pęcherzyk gazu wokół spoiny.

Aczkolwiek ten bąbel powstaje tylko w bezpośrednim sąsiedztwie spoiny.

Gdy nurek spawacz porusza się wzdłuż szwu, pozostawia metalowy płyn zwany żużlem; zakrywa górną część szwu, dzięki czemu spoina ma czas na właściwe ochłodzenie.

Zatem, kiedy to spawacze powierzchniowi SMAW wykonują dany projekt spawalniczy. To jednak zdarza się, że od czasu do czasu upuszczą ten żużel w miejscach, w których go nie chcą .

Pod wodą problem ten może ulec nasileniu ze względu na ograniczoną widoczność, jak i wahania temperatury.

To dlatego producenci wodoodpornych elektrod stworzyli bardziej odporny strumień. Dzięki temu żużel ścieka bardziej równomiernie. Powoduje także stałe spalanie na elektrodzie, dzięki czemu podwodni spawacze mają większą kontrolę.

Być może nie wiesz, ale bąbelki wpływają na widoczność spawania.

Jednakże jest jeszcze jedna rzecz, którą powinieneś wiedzieć.

Ponieważ podwodni spawacze stają przed wyjątkowym wyzwaniem.

Dlatego, że ich spoiny wytwarzają dodatkowe bąbelki, które trafiają prosto do otaczającej wody.

Co więcej, to ten sam efekt uzyskujesz podczas nurkowania pod wodą przy wydechu.

No ale na mokrej spoinie to utrudnia widoczność i szybciej przesuwa kałużę spawalniczą. A ponadto te bąbelki wywierają wpływ na łuk elektryczny grożąc im zapadnięciem.

Jednak ci doświadczeni podwodni spawacze się przyzwyczaili do procesu spawania pod wodą. W związku z tym to poradzą sobie z tym bez większego problemu.

Bez wątpienia to spawacz nie może użyć podgrzewania wstępnego. Co w konsekwencji  zwiększa szansę uszkodzenia spawanego materiału.

Dlatego, ażeby spawanie pod wodą wykonywać, potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Co więcej, nurek z dwa dni przed tego typu robotą ma zakaz spożywania alkoholu. No bo, jak tu pospawać coś, jak ręce całe się trzęsą i nie mogą utrzymać  spoiny spawu w jednej linii.

W podsumowaniu spawanie pod wodą wygląda tak.

W podsumowaniu wiemy to, że nie każdy może zostać podwodnym spawaczem.  Ponieważ, oprócz uprawnień spawacza, potrzebujesz jeszcze uprawnienia nurka. Jednak, co najważniejsze jest to, że nie możesz być pijaczyną, ani alkoholikiem.

W rzeczywistości istnieją różne kategorie w spawaniu podwodnym. A które zaś nazywa się spawaniem hiperbarycznym. Przede wszystkim oznacza to proces spawania pod wysokim ciśnieniem (zdecydowanie w wodzie).

Tak więc spawanie podwodne dzieli się na: mokry i suchy.

Można zauważyć to, jak radzi sobie spawacz w wodnym klimacie

Zatem w pierwszym przypadku to płetwonurek wykonuje spoiny bezpośrednio w wodzie za pomocą izolowanego sprzętu.

Bo w drugim przypadku to spawacz i spawany przedmiot przebywają w suchej komorze. Ponieważ tam wykonuje się normalne spawanie, tworząc suche środowisko w wodzie.

Przede wszystkim spawanie pod wodą jest jedną z najlepiej opłacanych prac spawalniczych. z wymaganymi kwalifikacjami. 

Im Leben wandert die Seele eines jeden Menschen, weil er

Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber im Leben wird die Seele des Menschen einer ewigen Prüfung unterzogen.  So wird dieser Eintrag in der Kunst des Teufels und Satans rekapituliert. Weil wir uns der Bedrohung vielleicht nicht bewusst sind, aber im Leben kann die Seele von Cleshand abgefangen werden. Denn der Teufel kann dir verschiedene Wunder zeigen, sondern nimmt stattdessen deine Seele.

Mit anderen Worten, es ist ein Vertrag mit dem Teufel abgeschlossen. Zuallererst besteht es darin, Ruhm, Reichtum und Macht auszutauschen, indem man die Seele nach dem Tod setzt. Nachdem Sie berühmt sind und wenn Sie bereits sterben. Denn dann ist dies der Moment, in dem ihr in der ewigen Hölle mit anderen Sündern leiden müsst.

Es ist jedoch schwer zu glauben, aber es ist wahr, dass die Seele im Leben flüchtig ist.

In der Bibel habt ihr Mt + 16 gerettet, denn was wird es dem Menschen geben, wenn er die ganze Welt erlangt und seine Seele verliert? Denn was gibt der Mensch als Gegenleistung für seine Seele?

Matthäus 19 21-"Stellen Sie sich nicht Schatz auf die Erde, wo die Motte und Rost zerstören und wo Diebe brechen und stehlen, sondern setzen Sie sich Schätze in den Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe zerstören nicht hacken und nicht stehlen. Denn wo ist dein Schatz, da wird auch dein Herz sein. "

Daher werde ich alle Leser dieses Artikels fragen. Was war also das größte Meisterwerk im menschlichen Leben bis 2019 Jahre? Sind es Telefone, Internet, Computer, Kamera, TV, Radio und schließlich Videospiele?

Du weißt vielleicht nicht, deshalb werde ich dir alles antworten, dass es Musik ist, nicht wahr? Also, warum wir Musik hören, die von berühmten Künstlern und Zielen der Briten gesungen wird. Auch, egal ob es traurig, glücklich, lustig, voller Energie, Rap, Popmusik ist?

Was denkst du, aber ob du die Seele verkauft hast, oder vielleicht weißt du es nicht, und vielleicht hast du die Seele verkauft, nur du willst es nicht zugeben. Mit anderen Worten, lesen Sie weiter, wenn Sie nicht sicher sind, und lesen Sie sorgfältig.

Kann eine Seele im Leben ohne euer Wissen geheilt werden?

Denn es ist der einzige Weg zu wissen, ob die Seele noch im Leben existiert.

Zweifellos empfinden wir beim Zuhören Erleichterung und Freude. Darüber hinaus denken wir, dass Musik uns versteht, wie kein anderer Mensch. Zunächst einmal ist es ein Rätsel, warum es geschieht, und nicht anders. Darüber hinaus sagte der Priester der Satanischen Kirche, dass das Wichtigste im Leben eines jeden Menschen die Musik sei. Deshalb verehren berühmte Menschen Satan.

Wenn du mir jedoch nicht glaubst, kannst du youTube nach einem tiefen Upload deiner Tracks durchsuchen.

Denn noch vor kurzem konnte man das Lied Ariana Grande mit dem Titel "Gott ist eine Frau" hören. Ist Satan also nicht ein Gottseider? Ohne zwei Sätze, aber dieses Lied versucht, Gott zu verspotten. Das ist jedoch nicht das Schlimmste, und wir beteiligen uns passiv. Vielleicht unbewusst, aber Tatsache, dass wir tun, was vergeben werden sollte.

Ich frage, warum die Kirche endlich nicht reagieren wird, worauf sie wartet, bis es zu spät ist. Weil wir dies tun werden, um glauben und moralische Grundsätze zu spielen, wollen Sie es? Wollen Sie, dass die Welt die Anarchie regiert? Fühlen Sie sich stark genug und mächtig, um in einer solchen Welt zu überleben? Zunächst einmal unter Berücksichtigung dessen, was wir jetzt haben. Also, was ist wahrscheinlich, dass unser Ende nahe ist.

Sehen Sie die Kunst voller Böser

Aber warum funktionieren Lieder an uns, so beruhigend und gut? Aber ich sage nicht, dass regelmäßiges Hören von Songs schlecht ist?

Denn Luzifer hatte aus dem Himmel geworfen, und im Leben tobte die Seele.

Denn wenn ihr euch die Bibel anschaut, werdet ihr feststellen, dass Satan und der Teufel einst ein Engel waren. Darüber hinaus war er auch Leiter eines Musikensembles namens "Lucifer". Er lobte auch die Musik unseres Heiligen Gottes im Himmel.

Was dazu führte, dass Luzifer von seiner eigenen Schönheit, Intelligenz, Macht und Position so beeindruckt war. Dass er sich in der Folge selbst Ehre und Herrlichkeit begehrte, die ausschließlich Gott gehörten. Mit anderen Worten, dies hat den tatsächlichen Beginn der Sünde im Universum begonnen.

Deshalb hat Gott den Menschen in seiner eigenen Form geschaffen, damit er Lob und Liebe für die Menschheit erhält. Satan will jedoch das Volk zerstören, das Gott geschaffen hat. Deshalb versucht er, menschenvon Gott zu entmachen. Den Schöpfer (GOTT) zu vergessen und dem sündigen Weg Luzifers, des Teufels und Satans, zu folgen.

Zuallererst ist dies der Grund, warum MUSIC in der ganzen Welt verbreitet wird. Wenn wir Musik hören, preisen wir außerdem Satan. Aber nicht nur die Musik, sondern auch der Film, Zeichentrickfilm, Drama, etc. All dies wird von Satan gerichtet, um uns von Gott zu vertreiben.

Im Leben hat die Seele eine wichtige lebensnotwendige Funktion

Folglich sandte Gott seinen einzigen Sohn (Jesus Christus) auf die Erde. Weil er die Menschen liebt, die er geschaffen hat, und will, dass wir die Wahrheit wissen. Deshalb stirbt Jesus für unsere Sünde.  Das Schlimmste ist jedoch, dass die Menschen, obwohl sie Jesus nicht kannten, ihn hassten, dann kreuzigten sie.

Denn die wahre Kunst aus den Tiefen des Herzens ist, wo die Seele eine entscheidende Rolle im Leben spielt.

Zuallererst wird die Seele im Leben niemals zulassen, dass ihr euch verkauft, wenn es wahr ist.

Wichtig ist jedoch, dass es eine wahre Kunsttiefe der Seele des GUERRILLA ARTIST gibt. Darüber hinaus sind die meisten Statuen und Figuren. Darüber hinaus können Sie einen Ort sehen, wo die Kunst des Metallmonsters DEVIL HAS und Satan geschaffen hat.  Mit anderen Worten, meine DEVIL, die PISZCZA-KA, zusammen mit SATAN, haben sich auf die Seite Gottes gemacht. Als Folge verlor LUCYFER zwei GOGUSIS, die jetzt in meinen Diensten sind. So gibt es viele von uns, bereits mehr als hundert, die die ganze FAMILIE von MINIONKA zählen. Daher ist die Bilanz der GROUP SPEC-Mitglieder zu COMBAT EVIL positiv. Infolgedessen ist es eine morreated Vorbereitung auf eine der Schlachten. Zunächst einmal nicht das Original und nicht das Letzte.

Wie die Seele uns im Leben beeinflusst, siehe

Weil wir alle gesündigt haben und Gottes Gericht verdienen. GOTT, der Vater, sandte seinen einzigen Sohn, um an diesen Hof für diejenigen zu sühnen, die an ihn glauben. Jesus, der Schöpfer und ewige Sohn Gottes, der ein süssloses Leben führte, liebt uns so sehr, dass er für unsere Sünden gestorben ist, indem er die Strafe nahm, die wir verdienen, begraben und auferstanden wurde nach der Bibel. Wenn sie wirklich an Ihr Herz glauben und vertrauen, Indem Sie Jesus selbst als Ihren Retter annehmen, indem Sie erklären: "Jesus ist der Herr", werden Sie vom Hof errettet und Sie werden die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen.

Jedoch, sehen Sie meine neueste Lampe Kunst Eintrag waren schlecht gewählt, für dieses Urteil, für PAL

 

In life, the soul of every man is wandering, because he listens

You may not yet know, but in life the soul of man is subjected to an eternal trial.  Thus, this entry is recaped in the art of the Devil and Satan. Because we may not be aware of the threat, but in life the soul can be Cleshand intercepted. Because the devil can show you different wonders, but instead takes your soul.

In other words, it is a contract concluded with the devil. First of all, it consists in exchanging fame, wealth and power by putting the soul after death. After you are famous and when you die already. For then this is the moment in which you will have to suffer in the eternal hell with other sinners.

However, it is hard to believe, but it is true that in life the soul is volatile.

In the Bible you have saved Mt + 16-because what will it give to man if he obtains the whole world and loses his soul? For what does man give in return for his soul?

Matthew 19 21-"Do not put yourself treasure on the earth, where the moth and rust destroy and where thieves break and steal, but put yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust will destroy and where thieves destroy do not hack and do not steal. Because where is your treasure, there will also be your heart. "

Therefore, I will ask all readers of this article. So, what was the greatest masterpiece in human life until 2019 years? Are they phones, Internet, computer, camera, TV, radio, and finally video games?

You may not know, that's why I will answer to you all that it's music, not true? So, why we listen to music sung by famous artists and goals of the Britons. Also, regardless of whether it is sad, happy, funny, full of energy, rap, pop music?

What do you think, but whether you sold the soul, or maybe you do not know, and maybe you sold the soul, only you do not want to admit. In other words, read on if you are not sure, and read carefully.

Can a soul be healed in life without your knowledge.

For it is the only way to know if the soul still exists in life.

Undoubtedly, while listening, we feel relief and joy. In addition, we think that music understands us, like no other man. First of all it is a mystery, why it happens, and not otherwise. Moreover, the priest of the Satanic Church said that the most important thing in the life of every man is music. That is why famous people worship Satan.

However, if you don't believe me, you can search YouTube for a deep upload of your tracks.

Because still quite recently, you could hear the song Ariana Grande, called "God is a woman". So, does Satan not be a godhead to God? Without two sentences, but this song tries to ridicule God. However, this is not the worst, and that we participate passivery. Maybe unconsciously, but fact we do what should be forgiven.

I ask why the Church will finally not react, what he is waiting for, until it is too late. Because we are going to do this, to fall of faith and moral principles, do you want it? Do you want the world to reign anarchy? Do you feel strong enough and powerful to survive in such a world? First of all, taking into account what society we now have. So, what is likely that our end is close.

See the art full of Evil

However, why do songs work on us, so soothing and good? But I'm not saying that regular listening to songs is bad?

Because Lucifer had thrown out of heaven, and in life the Soul frozed.

For as you look at the Bible, you will find that Satan and the devil were once an angel. Moreover, he was also the leader of a musical ensemble called "Lucifer". He also praised the music of our Holy God in heaven.

What resulted in the fact that Lucifer was so impressed by his own beauty, intelligence, power and position. That in consequence he himself began to desire honor and glory, which belonged exclusively to God. In other words, this has begun the actual beginning of sin in the universe.

This is why God created man in the form of himself, so that he could receive the praise and love of humanity. However, Satan wants to destroy the people whom God created. This is why he tries to dismiss people from God. To forget the Creator (GOD)) and follow the sinful path of Lucifer the Devil and Satan.

First of all, this is why MUSIC is being disseminated all over the world. In addition, when we listen to music, we praise Satan. However, not only the music, but also the movie, animated cartoon, drama, etc. All this is directed by Satan to Distrale us from God.

In life, the soul has an important vital function

Consequently, God sent his only Son (Jesus Christ) to the Earth. Because he loves the people he created and wants us to know the truth. That is why Jesus dies for our sin.  However, what is the worst thing is that people, even though they did not know Jesus, would hate him, then they crucified.

Because the true art from the depths of the heart is where the soul plays a vital role in life.

First of all, in life the soul will never let you sell, if it is true.

However, importantly, there is a true art depth of the soul of the GUERRILLA ARTIST. Moreover, most are statues and figures. In addition, you can see a place where the art of metal monster DEVIL HAS created and Satan.  In other words, my DEVIL, the PISZCZAŁKA, together with SATAN, have gone to the side of GOD under my instal. As a consequence, LUCYFER lost two GOGUSIS who are now on my services. Thus, there are many of us, already more than a hundred, counting the whole FAMILY of MINIONKA. Therefore, the balance of the GROUP SPEC members to COMBAT EVIL is positive. As a result, it is a morreated preparation for one of the battles. First of all, not the original and not the last.

How in life the soul affects us, see

Because we have all sinned and deserve God's judgment. GOD, the father, sent his only son to atone to this court for those who believe in him. Jesus, the Creator and eternal son of God, who lived a sinless life, loves us so much that he died for our sins, taking the punishment we deserve, was buried and resurrected according to the Bible. If you truly believe and trust in your heart, accepting Jesus himself as your savior, by declaring: "Jesus is the Lord," you will be saved from the court and you shall spend eternity with God in heaven.

However, see my latest lamp art entry were badly chosen, for this verdict, for PAL

 

Powered by WordPress.com. Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: