Spawanie pod wodą, jak wygląda proces?

Tak więc, czy wiesz na czym polega spawanie pod wodą i co nurek zabiera ze sobą do wody? Bo jak nie masz zbytnio pojęcia, o co chodzi w podwodnym spawaniu. To rzekłbym, że w tym wpisie spróbuje ci to wreszcie wyjaśnić.

Aczkolwiek to najpierw może opowiem o samym spawaniu. Zatem spawanie jest procesem wytwarzania. W którym zaś metale i tworzywa termoplastyczne łączy się ze sobą. Oczywiście w celu wytworzenia obiektu lub struktury.

Co więcej, materiały te się zwykle łączy ze sobą poprzez topienie się materiału wypełniającego. Choćby (takiego jak stal) w ich punktach granicznych. A ponadto aby uzyskać taką konsystencję, to możemy się posłużyć tymi trzema głównymi technikami: spawaniem gazowym, łukowym i laserowym.

Jednakże zaczniemy od wyobrażenia sobie nurka, który właśnie schodzi pod wodę zespawać kilka elementów. W związku z tym to co spawacz bierze ze sobą  idąc na robotę pod wodę?

Przede wszystkim taki nurek spawacz zabiera ze sobą zbiornik azotu lub argonu. Ponieważ  jest mu to niezbędne aby wydmuchać sporej wielkości  pęcherzyk gazu wokół spawanego miejsca . W konsekwencji tworzy się bańka.

Być może nie wiesz, ale właśnie w tej bańce nurek spawacz, w tradycyjny sposób łączy ze sobą dwa metalowe przedmioty.

Aczkolwiek, są i takie techniki, gdzie spawanie pod wodą, nie wymaga baniek gazu.

A dlatego, tak się dzieje. Ponieważ  elektroda sama w sobie wytwarza wystarczającą ilość gazu. Jaki zaś potrzebuje, do zespawania dwóch metalowych elementów. Jednakże ta technika spawania wymaga od spawacza, aby używał wodoodpornych elektrod.

Jednak to co istotne, że duży wpływ na warunki i jakość spawania ma ciśnienie otoczenia w jakim to pracuje spawacz.

Dlatego spawanie pod wodą na dużych głębokościach wykonują spawacze.

Oczywiście posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia do tego rodzaju prac.

Spawanie pod wodą w wykonaniu przeszkolonego nurka spawacza.

Bo żeby spawać pod wodą, to potrzebujemy specjalistycznej wiedzy. W związku z tym to tacy podwodni spawacze przechodzą odpowiednie kursy i szkolenia. Które zaś uczą teoretycznej techniki spawania.

No ale sama teoria nie wystarcza. Przede wszystkim to praktyka czyni mistrza. To dlatego tacy spawacze muszą także odbywać praktyczne szkolenia w swoim zawodzie.

Jednakże cały proces spawania podwodnego to wygląda następująco:

Po pierwsze, za cały proces spawania pod wodą odpowiada bańka gazu. Bo kiedy ów bańka się zapadnie, to łuk automatycznie wygasa. Tak więc cała sztuka spawania pod wodą polega na utrzymaniu bańki w stabilnym stanie.

Co więcej, to nurek podczas spawania musi jeszcze utrzymać płynność ruchów. Po to, aby zapewnić idealny spaw, a zarazem trwałą spoinę.  Jednak to, co  najgorsze,  że spawacz nie może odpowiednio przygotować miejsca spawu. Ponieważ ów spawacz, do czyszczenia elementów spawanych nie może używać tlenków.

Tak więc, jak wygląda stanowisko pracy takiego spawacza.

Przede wszystkim spawacze podwodni odpowiadają za instalowanie i naprawę rurociągów i platform. Ponadto często związanych z przemysłem naftowym i gazowym. Dlatego to stanowisko wymaga od spawacza zaawansowanych umiejętności nurkowania z akwalungiem.

Oprócz tego to spawacze powinni być również certyfikowani jako nurkowie komercyjni. W związku z tym aby uzyskać taki certyfikat. To zaś trzeba uczęszczać do specjalistycznej komercyjnej szkoły nurkowania. Konieczna jest również certyfikacja spawacza, a także znajomość spawania na sucho i na mokro.

Jednakże podwodni spawacze muszą posiadać zaawansowaną wiedzę na temat komercyjnego sprzętu do nurkowania. A ponadto narzędzi i technik spawalniczych na mokro i na sucho. Co więcej, inne ważne umiejętności obejmują także fotografowanie pod wodą, inspekcję spawalniczą, cięcie i dopasowanie.

Podwodny spawacz dużo ryzykuje, ale także i dużo zarabia.

Co więcej, wielu komercyjnych spawaczy otrzymuje wynagrodzenie za projekt, a płatność często różni się w zależności od trudności pracy. Bo wynagrodzenie podwodnego spawacza, ogólnie wzrasta wraz z jego doświadczeniem.

 

Dlatego spawanie pod wodą, często określane jako spawanie hiperbaryczne.

Albowiem spawanie pod wodą istnieje od wczesnych lat 30 XX wieku i nadal się wykonuje w wielu częściach świata. Za zwyczaj w celu konserwacji i naprawy infrastruktury morskiej, częściowo lub całkowicie zanurzonej w wodzie.

Spawanie pod wodą, tak naprawdę nie różni się od spawania na suchym lądzie. Bo oba używają tych samych podstawowych technik i urządzeń spawalniczych. Dlatego podwodni spawacze zwykle szkolą się, aby stać się certyfikowanymi spawaczami nad powierzchnią wody.

Jednak nurkowie przez większość czasu stosują spawanie SMAW lub „spawanie elektrodowe”. Ponieważ to najbardziej opłacalna i wszechstronna metoda spawania na mokro. No ale dzięki tej metodzie wytwarzają łuk elektryczny między elektrodą, a metalami infrastruktury (takimi jak stal nierdzewna i aluminium). Które zaś zostaną zespawane ze sobą.

Co ważne jest, aby nurkowie spawacze utrzymywali elektrody w czystości. Ponadto, po dotarciu do miejsca spawania, jak i przed wykonaniem spawania. Przede wszystkim nurkowie zwykle sprawdzają otoczenie pod kątem przeszkód lub zagrożeń bezpieczeństwa.

Kiedy nurek jest już gotowy do pracy, to wtedy umieszcza elektrodę na docelowej powierzchni. Oprócz tego to sygnalizuje swojej ekipie aby włączyła prąd. Który zaś generuje od 300 do 400 amperów prądu stałego.

No ale spawanie i woda, czyli energia elektryczna i płyn. To jednak większość ludzi uważa tą mieszaninę za zły pomysł.

Bo energia elektryczna będąca w wodzie reaguje nieprzewidywanie. Ponieważ elektryczność w cieczy idzie po najmniejszej linii oporu.

Zatem, jak wygląda spawanie suche lub hiperbaryczne zwane „ siedliskami ”.

Przede wszystkim takie siedliska mają identyczny lub niewielki wzrost ciśnienia w stosunku do poziomu powierzchni. Ponieważ ten niewielki wzrost ciśnienia zapewnia ciągłą objętość powietrza wewnątrz komory nurków spawaczy podczas pracy.

Co więcej, to większe siedliska w swoim wnętrzu mogą pomieścić dwie lub trzy osoby.

Bo gdyby w środku gromadziły się gazy. To w konsekwencji ci spawacze hiperbaryczni mogliby się udusić. Dlatego przy wyższych ciśnieniach zespoły nurkowe mogą wykorzystywać mieszaniny helu do zwiększania ciśnienia.

Ze względu na znaczne koszty, to większe siedliska wykorzystuje się głównie w dużych projektach. Choćby pod platformami wiertniczymi i dużymi statkami. No ale podwodni spawacze używają również i mniejszych obudów.

A niektóre zaś pasują do górnej części ciała.

Bo inne tylko otaczają samą elektrodę i wyglądają jak mały pęcherzyk (zgrzeiny punktowe).

Ze względu na prostotę projektu siedliska te są mniej kosztowne.

Na przykład siedliska zgrzewania punktowego wymagają jedynie wypierania wody za pomocą powietrza. Ponadto nie potrzebują oddychającego środowiska dla nurków spawaczy. Ponieważ to wszystko  zamyka się na elektrodzie.

Tak więc na czym polega spawanie na mokro

Przede wszystkim spawanie na sucho pod wodą, to może teoretycznie wykorzystywać dowolny rodzaj spawania. Z  którego zaś korzystają spawacze powierzchniowi. No ale spawacz działa całkowicie otoczony wodą – w tym elektrodą.

A zatem, jak wygląda spawanie pod wodą z bliska?

Po pierwsze to musisz wiedzieć, co dzieje się z elektrodą na poziomie molekularnym. Ponieważ dystrybucja ciepła elektrody w obszarze spawania jest niezwykle ważna. Co więcej, to kontrolują ją naładowane elektrony.

W związku z tym to istnieją trzy podstawowe obszary ruchu ciepła:

  • Po pierwsze to katoda (elektroda)
  • Po drugie to anoda (obszar spoiny)
  • Zaś trzecie to plazma (cylinder gazowy, przez który przechodzi łuk elektryczny)

Tak więc katoda się ładuje ujemnie, a anoda dodatnio. Dlatego, gdy podwodny spawacz uderza łuk, elektrony z katody przemieszczają się w kierunku przeciwnej biegunowości (anody). No ale jednocześnie jony dodatnie przesuwają się w górę w kierunku katody.

Oczywiście ten masywny ruch cząstek generuje ogromną ilość energii i ciepła. Ponieważ łuk nagrzewa się grubo: ponad 5000 ° C.

Aczkolwiek to ciepło, nie rozkłada się równomiernie w obszarze roboczym. Bo około 66% z nich trafia na anodę. Druga część pozostaje na końcu katody.

Jednak podwodne spawanie wymaga odpowiedniego sprzętu.

Przede wszystkim system spawanie pod wodą na mokro i źródło prądu.

Jednakże się nieco różnią od podwodnego spawania na sucho (i spawania powierzchniowego).

Albowiem spawanie pod wodą na mokro izoluje dwa razy przewody elektryczne . Dlatego wykorzystuje jedynie prąd stały do ​​swojego źródła zasilania. W przeciwieństwie do prądu przemiennego) i najczęściej zawiera biegunowość ujemną.

System dodaje również przełącznik nożowy wzdłuż kabli.

Co więcej, przełącznik noża utrzymuje zasilanie wyłączone dla żądła spawalniczego.

Bo po prawidłowym ustawieniu się spawacza do spawania, nurkowie spawacze komunikują się z zespołem powierzchniowym (rozgrzej).

W konsekwencji uderzają w łuk elektryczny, który płynie z wodoodpornej elektrody do metalowego szwu.

Jednak, co najważniejsze, że te wszystkie mokre spoiny chroni gazowy pęcherzyk, który tworzy się wokół łuku. Albowiem ta bańka to najczęściej składa się z określonej  mieszaniny gazów:

  • Po pierwsze to wodór, 70%
  • Po drugie to dwutlenek węgla, 25%
  • Bo trzeci jest tlenek węgla, 5%

Co więcej, wodoodporne elektrody mają na zewnątrz gruby materiał zwany „topnikiem”. Gdy elektroda płonie, ta zmiana chemiczna wytwarza pęcherzyk gazu wokół spoiny.

Aczkolwiek ten bąbel powstaje tylko w bezpośrednim sąsiedztwie spoiny.

Gdy nurek spawacz porusza się wzdłuż szwu, pozostawia metalowy płyn zwany żużlem; zakrywa górną część szwu, dzięki czemu spoina ma czas na właściwe ochłodzenie.

Zatem, kiedy to spawacze powierzchniowi SMAW wykonują dany projekt spawalniczy. To jednak zdarza się, że od czasu do czasu upuszczą ten żużel w miejscach, w których go nie chcą .

Pod wodą problem ten może ulec nasileniu ze względu na ograniczoną widoczność, jak i wahania temperatury.

To dlatego producenci wodoodpornych elektrod stworzyli bardziej odporny strumień. Dzięki temu żużel ścieka bardziej równomiernie. Powoduje także stałe spalanie na elektrodzie, dzięki czemu podwodni spawacze mają większą kontrolę.

Być może nie wiesz, ale bąbelki wpływają na widoczność spawania.

Jednakże jest jeszcze jedna rzecz, którą powinieneś wiedzieć.

Ponieważ podwodni spawacze stają przed wyjątkowym wyzwaniem.

Dlatego, że ich spoiny wytwarzają dodatkowe bąbelki, które trafiają prosto do otaczającej wody.

Co więcej, to ten sam efekt uzyskujesz podczas nurkowania pod wodą przy wydechu.

No ale na mokrej spoinie to utrudnia widoczność i szybciej przesuwa kałużę spawalniczą. A ponadto te bąbelki wywierają wpływ na łuk elektryczny grożąc im zapadnięciem.

Jednak ci doświadczeni podwodni spawacze się przyzwyczaili do procesu spawania pod wodą. W związku z tym to poradzą sobie z tym bez większego problemu.

Bez wątpienia to spawacz nie może użyć podgrzewania wstępnego. Co w konsekwencji  zwiększa szansę uszkodzenia spawanego materiału.

Dlatego, ażeby spawanie pod wodą wykonywać, potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Co więcej, nurek z dwa dni przed tego typu robotą ma zakaz spożywania alkoholu. No bo, jak tu pospawać coś, jak ręce całe się trzęsą i nie mogą utrzymać  spoiny spawu w jednej linii.

W podsumowaniu spawanie pod wodą wygląda tak.

W podsumowaniu wiemy to, że nie każdy może zostać podwodnym spawaczem.  Ponieważ, oprócz uprawnień spawacza, potrzebujesz jeszcze uprawnienia nurka. Jednak, co najważniejsze jest to, że nie możesz być pijaczyną, ani alkoholikiem.

W rzeczywistości istnieją różne kategorie w spawaniu podwodnym. A które zaś nazywa się spawaniem hiperbarycznym. Przede wszystkim oznacza to proces spawania pod wysokim ciśnieniem (zdecydowanie w wodzie).

Tak więc spawanie podwodne dzieli się na: mokry i suchy.

Można zauważyć to, jak radzi sobie spawacz w wodnym klimacie

Zatem w pierwszym przypadku to płetwonurek wykonuje spoiny bezpośrednio w wodzie za pomocą izolowanego sprzętu.

Bo w drugim przypadku to spawacz i spawany przedmiot przebywają w suchej komorze. Ponieważ tam wykonuje się normalne spawanie, tworząc suche środowisko w wodzie.

Przede wszystkim spawanie pod wodą jest jedną z najlepiej opłacanych prac spawalniczych. z wymaganymi kwalifikacjami. 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powered by WordPress.com. Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑